eulingual irish owl

Irish Useful Phrases and how to pronounce them

Here are some links to Irish Proverbs and sayings

Irish Proverbs with English Translations
http://www.islandireland.com/Pages/folk/sets/proverbs.html

Irish sayings – a collection of Irish proverbs and sayings with audio in the three main dialects:
http://www.irish-sayings.com

Dublin Slang Words, Sayings and Phrases on Slang.ie – The Irish Slang Dictionary.
http://www.slang.ie/index.php?county=Dublin

A collection of Irish useful phrases. Click on the Irish useful phrases to listen to an audio recording of the pronunciation

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), Mun = Munster Irish, Con = Connacht Irish, Ul = Ulster Irish.

tú / agat / leat / ort / duit are used for one person
sibh / agaibh / libh / oraibh / dóibh are used more than one person

English

Gaeilge (Irish)

I’m from ….

Good Afternoon/Evening

Tráthnóna maith (duit/daibh)

Goodbye

Slán, Slán go fóill

Cheers/Good Health

Sláinte! (health)
Sláinte mhaith! (good health)
Sláinte agus táinte! (Health and wealth)
Sláinte chuig na fir, agus go mairfidh na mná go deo!
(Health to the men and may the women live forever)
Croi follain agus gob fliuch!
(A healthy heart and a wet mouth)
Fad saol agat, gob fliuch, agus bás in Éirinn!
(Long life to you, a wet mouth, and death in Ireland)

Bon Voyage

Go dté tú slán (May you go safely)
Slán abhaile (Safe home)

I don’t understand

Ní thuigim / Cha dtuigim (Ul)

Please speak more slowly

An miste leat labhairt níos moille?
An bhféadfá labhairt níos moille, le do thoil?

Do you speak Irish?

An bhfuil Gaeilge agat/agaibh?

Yes, a little

Tá, beagan/cúpla focal

How do you say…. in Irish?

Cad é atá an focal Gaeilge ar …?

Excuse me? To Attract Attention

Excuse me? To ask someone to move

Gabh mo leiscéal!

How much is this?

Cá mhéad atá seo? Cá mhéad?

Sorry

Gabh mo leiscéal! Tá brón orm!

Thank you

Go raibh maith agat/agaibh
Go raibh míle maith agat/agaibh
Gura míle

You’re Welcome

’Sé do bheatha / Ná habair é / Tá fáilte romhat

Where’s the toilet?

Cá bfhuil an leithreas?

I Love you

Gráím thú (I love you)
Tugaim cion duit (I give you affection)
Tá cion agam ort (I have affection for you)
Tá mé ceanúil ort (I have affection for you)
Tá grá agam duit (I have love for you)
Táim i ngrá leat (I’m in love with you)
Tá mo chroí istigh ionat (My heart is within you)
Ádhraím thú (I adore you)

Merry Christmas and Happy New Year

Nollaig shona duit/dóibh (Happy Christmas to you)
Beannachtaí na Nollag (Christmas Greetings)
Beannachtaí an tSéasúir (Season’s Greetings)
Athbhliain faoi mhaise duit/dóibh (Prosperous New Year)
Bliain úr faoi shéan is faoi mhaise duit/dóibh (Happy New Year to you)

Happy Easter

Cáisc Shona Dhuit/Dhaoibh, Beannachtaí na Cásca

Happy Birthday

Breithlá sona duit

Lá breithe shona duit

Special Thanks to Simon Ager, www.omniglot.com

Recordings by John O’Brien and Siobhán Ní Chathasaigh