eulingual norwegian owl

Norwegian music and songs

We hope you enjoy our selection

Mama Lisas wonderful world of music and songs in Norwegian, including, Baad’n laat – Bissam bissam baad’ne, Bake kake søte, Bjørnen sover, Byssan lulle barnet, Bæ bæ lille lam, Danse i en ring, Der bor en baker, Du halling, Dæbbe, dæbbe dua, Er du veldig glad og vet det, Fader Jakob, Hjulene på bussen, Hode, skulder, kne og tå, I en skog en stue lå, Klappe, klappe søte, Lille Petter Edderkopp, Lille Trille, Mads Matisen, Mikkel Rev, Panneben, På broen i Avignon, Pål sine høner, Ride ride ranke, Ro, ro, ro din båt, Ro, Ro Til Fiskekjær, Sol ute, sol inne, So ro liten tull, Sulla meg litt,Tommelfinger, hvor er du?

Disneys Children Songs in Norwegian, this link is for The Lion kings, can you feel the love tonight

Disneys Cinderalla, Sing sweet nightingales

http://www.youtube.com/watch?v=fob-hGaOPJM&list=PLoSDAV473-6ypf6Tp7JMTOEyVe5OPRUjd&feature=share

Link to YouTube PLaylist for Norwegian Childrens Songs

Songs and Dances of Norway
www.forn-sed.no/folkesagn/folkesagn/folkeviser_kvad/dikt35.shtml