eulingual norwegian owl

Norwegian Useful Phrases

Other collections of Norwegian Useful phrases (some with audio)
http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/norwegian.shtml
http://www.101languages.net/norwegian/basics.html
http://www.linguanaut.com/english_norwegian.htm
http://www.transparent.com/languagepages/Norwegian/NoPhrases.htm

A collection of Norwegian useful phrases. Click on the Norwegian useful phrases to listen to an audio recording of the pronunciation- coming soon

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English

Norsk (Norwegian)

Welcome

Velkommen

Hello

Goddag / Hei / Morn, Hallo (on phone)

How are you?

Hvordan har du det?
Hvordan går det med Deg?

I’m fine thanks, and you

(Jo) takk bare bra. Og du?
Jo takk, bare bra. Og med Deg?

Long time no see

Lenge siden sist!
Det er lenge siden sist vi møttes!
Det var lenge siden (sist)!

Pleased to meet you

Hyggelig å møte deg
Artig å treffe deg

What is your name?

Hva heter du?
Kva heiter du?

My Name is….

Jeg heter … (Bokmål)
Eg heiter … (Nynorsk)

Where are you from?

Hvor er du fra? (Bokmål)
Kvar kjem du frå? Kvar er du frå? (Nynorsk)

I’m from ….

Jeg er fra … (Bokmål)
Eg kjem frå … / Eg er frå …(Nynorsk)

Good Morning

God morgen

Good Afternoon

God ettermiddag

Good Evening

God kveld

Good Night

God natt

Goodbye

Ha det bra / Hade (inf) / Adjø / Farvel

Good Luck

Lykke til!

Cheers/Good Health

Skål!

Bon Voyage – Have a good journey

God reise! God tur!

I don’t understand

Jeg skjønner ikke
Jeg forstår ikke (Bokmål)
Eg forstår ikkje (Nynorsk)

Please speak more slowly

Vær vennlig og snakk saktere
Kan du være så snill å snakke litt saktere?

Do you speak Norwegian?

Snakker De norsk? (frm/sg/pl)
Snakker du norsk? (sg/inf)
Snakker dere norsk? (pl/frm)

Yes, a little

Ja, litt

How do you say…. in Norwegian?

Hvordan sier du … på norsk?

Excuse me? To Attract Attention

Excuse me? To ask someone to move

Unnskyld!
Unnskyld meg!

How much is this?

Hva koster denne/dette?

Sorry

Beklager, Unnskyld

Thank you

Takk (thanks) Tusen Takk (a thousand thanks)
Mange Takk (many thanks) Takk så mye (thanks a lot)

You’re Welcome

ingen årsak, vær så god

Where’s the toilet?

Hvor er toalettet? (Bokmål)
Kvar er toalettet? (Nynorsk)

I Love you

Jeg elsker deg (Bokmål)
Eg elskar deg (Nynorsk)

Merry Christmas and Happy New Year

God jul og godt nytt år

Happy Easter

God påske

Happy Birthday

Gratulerer med dagen
Gratulerer med fødselsdagen

Special Thanks to Simon Ager, www.omniglot.com