eulingual swahili owl

Swahili Useful Phrases and how to pronounce them

A collection of Swahili useful phrases. Click on the Swahili phrases to listen to an audio recording of the pronunciation

English

kiSwahili (Swahili)

Welcome

Hello

Habari (inf)
Hujambo (sg)
Hamjambo (pl)
Sijambo (reply)

Pleased to meet you

Nafurahi kukuona / Nimefurahi kukutana nawe

How are you?

Habari? Hujambo?
Habari yako?
Habari gani?

I’m fine, thanks And you?

Nzuri / Sijambo

What is your name?

Jina lako ni nani?

My Name is….

Jina langu ni …

Where are you from?

Unatoka wapi?

I’m from ….

Natoka …

Good Morning

Good Afternoon

Habari ya mchana

Good Evening

Habari ya jioni

Good Night

Usiku mwema / Lala salama (sleep well)

GoodBye

Good Luck

Kila la kheri!

Cheers/Good Health

Maisha marefu! Afya! Vifijo!

Bon Voyage

Safari njema!

I don’t understand

Sielewi

Please speak more slowly

Tafadhali sema polepole

Do you speak English?

Unazungumza kiingereza?

Yes, a little

Ndiyo, kidogo tu

Excuse me?

Samahani nipishe (to get past)
Samahani (to get attention or say sorry)

Sorry

Samahani

Thank you

Asante / Asante sana (sg) / Asanteni (pl)

You’re Welcome

Asante kushukuru

Where’s the toilet?

Choo kiko wapi?

I Love you

Ninakupenda

Merry Christmas and Happy New Year

Krismasi Njema / Heri ya krismas
Heri ya mwaka mpya

Happy Easter

Heri kwa sikukuu ya Pasaka

Happy Birthday

Nakutakia mema kwa siku yako ya kuzaliwa!
Siku-kuo ya zaliwa njema! Furaha Ya Siku Ya Kuza Liwa!

Special Thanks to Simon Ager, www.omniglot.com
Corrections, recordings and some translations by Ylanne Sorrows and Rushomesa Remigius